top of page

Ohtlikust ohvrirollist


Kas olete sattunud olukorda, mil teie või keegi lähedane on ohver, aga saab vastaspoolelt hoopis ise süüdistuste ja etteheidete osaliseks? 


Tere tulemast, see on esimene suur märguanne, et olete sattunud ohvrirollis oleva inimese otsa ning teil seisab ees arutelu, mis kuhugi ei vii ning mille ainus mõistlik lahendus on käed üles tõsta ja eemalduda, sest vastasel juhul on see sama hea nagu läheksite kalavõrguga herneid püüdma. 
Pildi autor aerislize


Olla ohvrirollis ja elada samal ajal meelepärast elu ei ole võimalik. 


Ohvriroll on üks kõige ohtlikumaid rolle, millega kokku puutudes hakkab see teid väsitama, kurnama ja imeb teid energiast tühjaks. Lõpuks kui ohvrirollis oleva isiku manipulatsioonid ei lähe enam läbi, siis võib ohvrirollist välja kujuneda energiavampiiri roll, mis hakkab ümbritsevaid inimesi kahjustavalt mõjutama. 

 

Olla ohver või olla ohvri rollis on kaks erinevat tasandit. 

Kui keegi satub kuriteo, vägivalla või ebaeetilise käitumise ohvriks ja talle tehakse liiga, siis on ta selles loos “ohver”, aga ta ei pruugi kehastada ohvrirolli ja endas seda kanda. 

Ohvriroll algab sealt, kus inimene ei suuda eluga edasi minna ja temas puudub soov probleemidele lahendusi leida. Krooniline probleemide vältimine ja tõele mitte otsa vaatamine juhatab inimese otse ohvrirolli, sest kõik teised teevad talle ülekohut, sest ta ise ei ole ju kunagi mitte milleski süüdi!


Kui olete sattunud ohvrirolli kehastava indiviidi otsa, siis teadke, et suure tõenäosusega teil ei ole võimalik temaga mõistlikul ja intelligentsel tasandil asju arutada ning ühiselt lahendusi leida, sest ta elab eituses, kus ta ei soovi võtta vastutust ega tunnistada oma kitsaskohti ega probleeme!


Tegelikult on ohvrirolli maski all peidus osav manipulaator, kes teab, kuidas enda kasuks nuppe vajutada ja teisi ümber sõrme keerata. 


Järgnevalt toon välja punktid, kuidas ära tunda ohvrirolli kesta all peidus olevat osavat manipulaatorit. 


 • Ohvriroll kujutab endast vastutuse äraandmist ning selle eest põgenemist, lükates kõik oma hädad, vaeva ja ebaõnnestumised teiste inimeste või saatuse kaela. 


 • Ohvrirollis inimene ei lähene aruteludele otsekoheselt ega faktipõhiselt, vaid ta saadab teile sõnumeid peenete solvavate vihjetega, mille poeetilisest mõistukõnest peate ise “läbi lillede” aru saama. 


 • Ohvrirollile on iseloomulik teid gaslight'ida, mil teie probleeme pisendatakse ja üritatakse olematuks muuta, just nagu oleksite neid omale ette kujutanud, välja mõelnud või ise põhjustanud.


 • Ohvrirolli kehastaja projitseerib enda kitsaskohti ja pereprobleeme teie peale ehk kõik, mis käib tema enda kohta, sellega valab ta teid lahkelt üle. 


 • Ohvrirollis olev inimene kaebleb, hädaldab ja vingub tihti, märgates esmalt halba ja keskendudes kogu oma tähelepanuga negatiivsele. Loomulikult on keegi teine või kolmas kõikides tema hädades süüdi. 


 • Ohvrirolli kehastav inimene sageli naudib oma olekut. Talle meeldib ennast haletseda, kujutada ennast hingevalu keskele ning visualiseerida, kuidas kõik teised tema pärast ennast halliks muretsevad, nutta lahistavad ja teda päästma tõttavad. Sageli visualiseerib ohvrirollis olev inimene oma hukkumist või matuseid ja seda, kuidas kõik ümbritsevad inimesed tema pärast ennast süüdi tunnevad ja kahetsevad, et nad teda ei märganud ega aidanud või polnud tema vastu piisavalt head. 


 • Loomulikult on ohvrirolli kehastaja toonud enda meelest hoopis ise palju ohvreid elus ja teiste nimel oma heaolu ohverdanud. Sealjuures nähes ennast hoopis märtri rollis.


 • Ohvrirollile on iseloomulik manipuleeriv meelelaad, mil lähedasi ja tuttavaid seatakse fakti ette, et kui nad midagi ei tee või millegagi ei nõustu, siis põhjustavad nad sellele isikule suuri kannatusi. Seega võivad nad osutuda kõige suuremateks türannideks, kes imevad kavalalt kogu väe teistest inimestest välja, et panna neid ennast teenima.


 • Ohvrirollis olev inimene ei ole paha inimene, kuigi kirjelduse järgi võib ta selline tunduda. Ohvrirolli satutakse väga õnnetul põhjusel, milleks peamiselt on enesearmastuse puudumine. Kui inimene ennast ei armasta, siis hakkab ta armastust kerjama väljastpoolt. See väljendub tähelepanu otsimise, kaastunde ligimeelitamise ning igatsusega saada märgatud ehk ta ihkab, et teised temast hooliks ja talle kaasa tunneksid.


 • Enese heaolu saavutamine teise inimese kaudu võib mõjuda narkootiliselt, sellest satutakse sõltuvusse ning vajadused nende dooside järele aina kasvavad. Kui lõpuks kujuneb väljastpoolt tuleva armastuse järele nõudmine, siis arenebki välja ohvriroll, kus inimene tunneb ennast iga kord ohvrina, kui teda armastuse, tähelepanu ja hoolivusega üle ei külvata. 


 • Ohvrirolli kehastav inimene peab iga probleemset arutelu enda ründamiseks ning selle asemel, et teema sisulist poolt analüüsida, hakkab ta vastu süüdistama, kõike eitama ning teist osapoolt mustama. 


 • Ohvrirollis olev inimene võib näida väga petlik, kes paistab väljapoolt süütu, vaikne, vagur lambuke, aga kes salamisi mängib mind-games'e ja proovib peenelt vajutada teiste inimeste nuppudele, et neid negatiivselt käivitada. 

 


Teadke, et ohvrirollis olev inimene naudib ohvri kehastamist ise ohver olemata ning seetõttu ta ei soovi ta lahendusteni jõuda, kuna muidu võetakse temalt nauding ära.


Ohvrirollis olev inimene eeldab juba eos, et teda teenindatakse, talle pakutakse võimalusi ja tema eest lahendatakse probleeme, sealjuures ise initsiatiivi üles näitamata, sest kõigis tema muredes on süüdi ebasoodsad teistest sõltuvad olukorrad. 

Talle on iseloomulik leida kõikvõimalikke põhjuseid, miks mitte midagi teha ei saa, selle asemel, et leida võimalusi, kuidas asjad tehtud saaks. Seega on ohvrirollile omane kõike eitada. 

 Lõpuks, kui teised teda enam teenindada ei soovi, ei suuda, ei taha või hoiavad temast eemale, muutub ta ekstra intensiivseks, leides omale uued “ohvrid” või lähenedes vanadele “sõpradele” ülevoolava kiituse, meelituste ning lipitsemisega, ainsaks eesmärgiks mitte kaotada oma “doonorit”. 

 Ohvriroll vajab alati doonorit, sest ta usub, et ilma teiste inimeste energia ja nende panuseta ta oma eluga hakkama ei saa, sest kogu ta õnn ja õnnetus sõltuvad teiste inimeste heakskiidust või halvakspanust. 


Mida teha kui te satute ohvrorolli kesta all peidus oleva osava manipulaatori otsa?


Järgnevalt jagan nõuandeid, kuidas tulla toime olukordadega, mil olete sunnitud kokku puutuma ohvrirolli nautiva manipulaatoriga. 


 • Kui kahtlustate enda puhul ohvrirolli, siis olge endaga leebe, sest me kõik kipume aeg-ajalt muganduma ohvrirolli. Te ei ole ainus, meil kõigil esineb perioode, mil elu on meid jalust niitnud. Küsimus on ainult selles, kas valime edasi roomamise või otsustame tõusta püsti, kloppida põlved puhtaks ja lüüa selja sirgu, et minna lahendama eitamise asemel oma probleeme! Nagu ütlevad optimistid, siis maha kukutakse põhjusel, et sealt endale midagi väärtuslikku leida. Sina kukkusid maha, et endas väärikust leida. Keskendu nüüd sellele, mida sa sealt maast enda jaoks üles korjad.

 

 • Kui teie elus figureerib ohvrirollis olevaid inimesi, siis teadvustage endale, et see on teise inimese kogemus, mitte teie kogemus. Vältige liialt teise ohvrirollile kaasa elamist, sest vastasel juhul te annate võõrasse kogemusse liialt oma energiat ära ja toidate teise ohvriks (kes ei ole tegelikkuses ohver) nautimise rolli, mis ülepaisutatuna aina kasvab.


 • Hoidke meeles, et ohvri rollist tõustakse välja alles siis, kui võetakse vastu tugev sisemine otsus vastutada oma elu eest. See tähendab, et inimene võtab vastu otsuse keskenduda probleemide asemel lahenduste loomisele-leidmisele, mitte nende nautimisele. Võite sama nõuandega toetada mõnda ohvri rollis olevat inimest.  Siiski pidage meeles, et arutelud ja vaidlused ohvrirollis oleva inimesega teid eriti kuhugi ei vii. Seega säästke ennast ja teadke, et vahel on mõistlikum öelda: “Jah, sul on õigus. Las jääda sinu õigus.”


 • Kui tunneme end kellegi tõttu olevat õnnetu, siis tuleb meil leida enese jaoks uus suund ja perspektiiv, mis madaldunud enesetunde asemel ülendab teid. Näiteks võiksite valida mõne tegevuse, mis viib mõtted mujale, on kasulik ja annab midagi väärtuslikku juurde. Sellistel hetkedel võiksite teha näiteks trenni, õppida midagi uut, tegeleda hobidega, koristada toad ära – ühesõnaga, keskenduda enda elu paremaks loomisele. 


 • Tehke vahet haletsusel ja kaastundel.  Ohvrirollis inimene haletseb ennast ja haletseb teisi. Võitja rollis olev inimene leiab mõistmise ehk on võimeline kogema kaastunnet. Haletsemine toidab ohvrirolli ja elab negatiivsele kaasa. Kaastunne, vastupidi, pakub mõistmist ja annab jõudu positiivsete lahenduste loomiseks. Kaastundes inimene suudab asetada end teiste olukorda, samal ajal kui ohvrirollis olev indiviid näeb ainult iseennast. 


 • Ärge minge kunagi halamisega kaasa. Olge valvas, kui keegi on teie suhtes intensiivselt pealetükkiv, tema pilk püüab teist hüpnotiseerivalt läbi tungida ja vastaspoole jutt on alati negatiivsele keskendunud. 


 • Võtke kohe vestluse juhtimine üle ning suunake vestlust ainult olulistele teemadele, käsitledes neid otsekoheselt, faktipõhiselt ja konkreetselt. Ärge kalduge kontekstist välja! Ohvrirollis olevale manipulaatorile on omane kaasata aruteludesse konteksti väliseid teemasid, et juhtida tähelepanu enda süült eemale.


 • Ohvrirollis olevale inimesele on probleemide otsekohese arutamise asemel omane teiste inimeste provotseerimine. Osake seda teadlikult tähele panna ja ärge minge ärritumisega kaasa. Hinnake olukorda, mil see on konstruktiivne ja millal emotsiooni põhine. Osalege ainult konstruktiivses arutelus.


 • Ohvrirollis olev inimene kaotab eneses võime asetada ennast teise inimese olukorda ja seetõttu häälestub ta seisundisse “mina ja maailm”. Kui tajute endas taolist maailmanaba rolli, siis püüdke ümber häälestudes asetada end teise olukorda. Kuid teadke, et ohvrirollis olev inimene ei suuda samaga vastata ning seetõttu on temaga vaidlemine mõttetu. 


 • Ohvrirollile on omane hakata asju kontekstist välja rebima, et formuleerida sellest väline süü. Kui ta teie kohta vigu ei leia, siis võib ta hakata neid välja mõtlema.  Ärge laske haarata end provotseeritud draamasse kaasa. Valeinfo ja vastutusest kõrvale juhtimise puhul lahkuge mängust koheselt ning otsustage jääda väärikaks. 


 • Ohvrirolli kehastajale pole midagi olulisemat kui leida süüdlane ja oma õigus, mitte õiglus!, kelle õlgadele kogu vastutus endalt ära veeretada. Tuletage endale meelde, et vabaks saamine algab vastutuse võtmisest, mitte vastutuse äraandmisest. Vastutuse võtmine tähendab, et vastutan iseenda tegude ja tegemata järtmiste eest ja olen teadlik tagajärgedest, mida millegi tegemine või mitte tegemine põhjustab.  Kokkuvõte: 


Sageli saadakse alles probleemi püstitamise, tõstatamise ja arutelu keskel aru, et olete sattunud ohvrirollis oleva inimese otsa. Sellel hetkel esitage endale küsimus, kas vastaspool soovib olukorrale lahendust leida või ta soovib vastutust enda pealt ära lükata. Kas vastaspool soovib leida õiglust või soovib ta taga jada oma õigust. Vastutuse mitte võtmine ehk kõige eitamine on nagu tuleviku ennustus selle kohta, et käsitluses olev teema teid lahenduseni ei vii. 


Kui te püüate end asetada teise inimese kingadesse, siis emotsionaalselt intelligentse inimesena te hakkate mõistma suurepäraselt teise inimese mentaalsust ja teisse võib seeläbi saabuda isegi rahulik teadmine sellest, miks mõned episoodid ja käitumismustrid on välja kujunenud just selliseks nagu need on. Probleemid, mis tulenevad ohvrirolli mustrist on paratamatud, mil teil tuleb vaimselt küpsema inimesena tõdeda, et teie vastas ei ole mentaalselt võrdväärne partner, kellega asju arutada. See on nagu suhtlemine väikese jonnaka lapsega, kelle jaoks “ei” pole mingi vastus. 


Seega te valige oma lahinguid ning tuletage endale meelde, et hea lahing on see, kus mõlemad osapooled soovivad lahendust võita, mitte lahingut võita. 

 


Ilona Karula

Eluvaim kirjastuse instagram: https://www.instagram.com/eluvaim

494 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page