top of page

Selgelt vaatamisest

Mu elu muutus hetkest, mil mõistsin, kuidas nägemise asemel tuleb õppida vaatama. Näha võib igasuguseid asju. Aga kui õpid vaatama, siis oskad nähtuga midagi peale hakata.

Vaatleja näeb alati rohkem kui nägija.

Sama on kuulmise ja kuulamisega. Kes ainult kuuleb, see ei pruugi kuuldut mõista. Kes selgelt kuulab võib teada saada midagi uut.


Nii on ka tunnetega. Ühed tunnevad ja teised tunnetavad. Tunda võib külma ja kuuma, head ja halba, kõikvõimalikku. Tunnetades saame teada, millest tunne koosneb ja mis asub tunde taga.


Viimati toimunud telepaatia ja selgeltvaatamise koolitusel sai see osalejate seas kohe kinnitust. Need, kes kuulasid, vaatlesid, tunnetasid infot läbi olid harjutusi sooritades edukad. Kes nägid mind lihtsalt ruumis, kuulsid mu häält ja veetsid aega toredasti, ei olnud harjutustes kuigivõrd produktiivsed.

Juba järgmise päeva hommikul postkasti avades sain ma rõõmustavaid sõnumeid. Need, kes koolituselt midagi selgeks õppisid lõikasid juba oma esimesi loorbereid. Kõik, mida nad kaugelt vaatasid, seda nad oma silmadega reaalsuses nägid.


Meil kellelgi pole ühtegi põhjust, miks mitte ise vaadata oma küsimustele vastuseid. See on täiesti 100% võimalik.


Ilona Karula www.algolemusshop.com www.algolemus.com Instagram: https://www.instagram.com/algolemus/


196 views0 comments

Recent Posts

See All

Vahel on mõistlik eluga edasi minna selliselt, et “toimik” jääb sulgemata. Sageli usutakse, et eluga saab edasi minna alles siis, kui kõik peatükid on lõpetatud, igale lausele joon alla tõmmatu

Kümme põhjust, miks ilma põhjuseta sinu peale vihastatakse. Kui su südametunnistus on puhas, siis sa ei peaks oma pead vaevama küsimustega, et mida sa tegid, mõtlesid, ütlesid valesti. Kohtan sageli

bottom of page