Loomist takistavad iseloomujooned


Kohtan sageli Stuudio praktikates osalejaid, kes voolavad oma loomises ja õnnestuvad lihtsuses. Need on inimesed, kes viibivad väga teadlikus olemises ja häälestuses.

Nad teadvustavad enese jaoks järgnevaid elementaarseid lähtepunkte:

  • Kontrollides oma mõtteid on kergem häälestada oma elu.

  • Energia, milles viibitakse, seda paljundatakse.

  • Toidetakse seda, millele suunatakse oma tähelepanu.

  • Emotsioonide mitte valitsemine viib energia kehast välja.

  • Loomine õnnestub alles siis kui mõistetakse vibratsiooni ja võnkesageduse olulisust ning energeetika teadlikku peenhäälestust.
Järgnevalt toon välja iseloomujooned, mis takistavad loomist ja omadused, mis aitavad loomisele paremini kaasa.

1. Tänamatus


Kui ei oska hinnata seda, mis olemas on, siis Kõiksus ei peegelda vastu midagi, mis kõik võiks veel olemas olla. Halvimal juhul võtab Kõiksus olemasoleva ära andes inimesele võimaluse mõista, mis tal olemas oli.

Tänamatus elatub puudusteadvusest, mil inimest valitseb meelelaad, kus kõike on vähe ja miski pole piisav. Selleks, et puudusest saaks küllus ja tänamatusest tänulikkus tuleb teadlikult praktiseerida tänulikkust.

Tänulikkus ei tähenda tänamist: “Tänan, tänan, tänan…”

Tänulikkuse praktika kujutab endast elustiili, mil mõistetakse, kuidas kõik on tegelikult hästi: kui keha kusagilt ei valuta, käed-jalad on terved, taevas on rahulik, pole sõda, kraanist voolab puhas joogivesi jne.

Tänulikkusele häälestuses on inimesel hetkega suures plaanis kõik hästi!


2. Lugupidamatus