top of page

Su varjatud vägi

Läks trükki ja ilmub hiljemalt 15.05.Esikaane graafika Kädi Rist


Igal korral kui raamatut trükki saadan on mul kõhe tunne sees. Aga siis tuletan endale meelde, et kui midagi avaldada soovid tuleb arvestada, kuidas igal raamatul on oma saatus ning mina pole ju iial olnud kõigile!


Õnneks tunnistas keeletoimetaja, kuidas sisu haaras ta sedavõrd endasse, et vahepeal kippus toimetamine meelest minema. See on hea märk! Hea raamat peab olema kaasahaarav, huvitav ja lihtsasti arusaadav.

Alguses mõtlesin, et tõmban ennast tagasi ja kirjutan ühe softi self help raamatu, aga õige pea muutusin tagasi iseendaks. Ma ei saa olla keegi, kes ma pole. Minu mõttekäigud, teooriad, nägemused, hüpoteesid on alati olnud teravamad ning vastuvoolu, ajades paljusid närvi. Aga veel rohkemaid lugejaid need köidavad ja panevad esitama küsimusi kõikidele vastustele, mis ongi minu eesmärk.


/Raamat “Su varjatud vägi” on pühendatud lugejale, kes on kaotanud oma väe ja enesekindluse, sest tema elus on liiga suurt rolli mänginud temast “targemad” nõuandjad, pannes tema heaolu sõltuma teiste heakskiidust ja halvakspanust.


Tavaliselt algab väe vaigistamine lapsepõlves, kui inimest surutakse käskude ja keeldude abil väiksematesse raamidesse, kärpides tema tundlikkust ja loomingulisust ning rõhutades teadmiste ja loogilisuse tähtsust elus.


Vaimseid tajusid kasutamata vaibub ka kõige ülitundlikum ja eneseteadlikum meel, ilma milleta kaotab inimene oma õige hingetee. Seepärast ollaksegi täiskasvanueas kompassitud, õnnetud ja segaduses, oskamata eristada olulist ebaolulisest, et luua enda jaoks kõige meelepärasemat elu.


Õnnetu elu ei pea lõputu nõiaringina jätkuma.

Meil on alati valida, kui kaua soovime ohvri rollis maas lamada. Püsti tõusmine, põlvede puhtaks kloppimine ja selja sirgu ajamine on vaid ühe otsuse kaugusel: “Võtta tagasi kogu oma vägi!”

Pidagem meeles, et imed on meie enda teha ja kõik vastused asuvad meie enda sees.


Meis kõigis peitub piiramatu ligipääs oma ülimale olemusele ja intuitiivsetele võimetele, mis tuleb taasavastada, ellu äratada ja neid teadlikult kasutama hakata. Meis varjab ennast võimekas vägi – selle ülesleidmiseks pole vaja salapärast müstikat, vaid teadlikku argielu praktikat.


Sellest raamatust saate teada, kuidas võtta tagasi oma vägi, vastutus enda elu üle ja iseseisvus, et hakata puhtalt lehelt enese jaoks kõige rahuldust pakkuvamat unistuste elu looma./

Raamatule tuleb kindlasti ka erihinnaga eeltellimise võimalus, sellest annan siin lehel teada õige pea.


Ilona Karula www.algolemus.com www.algolemusshop.com Instagram: https://www.instagram.com/algolemus/


677 views1 comment

Recent Posts

See All

Vahel on mõistlik eluga edasi minna selliselt, et “toimik” jääb sulgemata. Sageli usutakse, et eluga saab edasi minna alles siis, kui kõik peatükid on lõpetatud, igale lausele joon alla tõmmatu

Kümme põhjust, miks ilma põhjuseta sinu peale vihastatakse. Kui su südametunnistus on puhas, siis sa ei peaks oma pead vaevama küsimustega, et mida sa tegid, mõtlesid, ütlesid valesti. Kohtan sageli

bottom of page