top of page

Sõnum uueks aastaks!


Uue aasta energeetikasse sobib hästi sõnum, et ära püüa kellelegi midagi tõestada, selle asemel ela usalduses ja lubamises, et tõde tõuseb ning vale vajub. Vaid nii pääseb energia õiglasesse suunda liikuma. Tõestamise vajadust tunneb ainult see, kes on süüdi, pole olnud ehe, siiras või päris aus.Pildistas Vivian Ainsalu


Järgnevalt jagan mõned soovitused, mida aeg ajalt meelde tuletada endale algaval aastal.

Jää enda sees ausaks, aga ära tõesta seda teistele.


Ole inimestega siiras, aga ära tõesta seda neile.

Püsi enese jaoks eetilistes piirides, aga ära tõesta maailmale oma puhtust.

Julge olla ehe, aga ära tõesta võõrastele oma tõelisust.

Kasuta oma väge, aga ära tõesta publikule selle vägisust.

Arenda endas oma võimeid, aga ära tõesta pealtvaatajatele nende suurust.

Ela ilusat elu, aga ära tõesta imetlejatele selle ilu.

Väljenda oma andeid, aga ära tõesta nende olemasolu.

Ole enda jaoks tähtis, aga ära tõesta auditooriumile enda tähtsust.

Näita, millest sa tehtud oled, aga ära tõesta oma materjali.

Jaga oma armastust, aga ära tõesta selle külvamist.


Kui sa lihtsalt oled, oma loomulikus autentses olemises, siis ei tunne sa vajadust oma unikaalsust, eksistentsi või õigust kellelegi tõestada.


Tõestamise vajadusest loobumine loob vabaduse pöörata oma elu hoopis teise rahuldust pakkuvamasse ja voolavamasse suunda.


Sa muutud naiseks, kes ei vaja meest, vaid keda mees vajab. Sa muutud meheks, kes ei vaja naist, vaid keda naine vajab. Sa muutud kaaslaseks, kes ei vaja kaaslast, vaid keda kaaslased vajavad. Sa muutud sõbraks, kes ei vaja seltskonda, vaid keda seltskond vajab. Sa muutud õpetajaks, kes ei vaja õpilasi, vaid keda õpilased vajavad. Sa muutud loojaks, kes ei vaja loomist, vaid keda looming elluviimiseks vajab. Sa muutud inimeseks, kes ei vaja õigust, vaid keda tõde vajab.


Ükskõik, millised sündmused sind ümbritsevates olukordades ja suhetes aset leiavad, siis usalda, et sinuga jääb see, mis jääma peab ja sinu juurest lahkub see, mis minema on määratud. Raputa endast maha tung, surumine, allutamine ja kinni hoidmine. Selle asemel lihtsalt püsi enese usaldamises, elu lubamises ja teadlikus loomises. Kes päriselt loob ning teooria asemel elab praktikas, see enam ei muretse, vaid annab loa ja vabaduse elul ning olukordadel ennast ise õiglaselt tõestada.


Tulgu teil kõigil kerguses ja eneseusalduses voolav aasta!


Pildistas Vivian Ainsalu MUAH Jana Boberg

536 views0 comments

Recent Posts

See All

Mõtteid enesearmastusest

Kes veel ei ole jõudnud minu instagrami https://www.instagram.com/algolemus/ , siis seal on palju rohkem mõtisklusi ja seda just põhjusel, et Facebooki asemel on seal sõbralikum, tänapäevasem ja avatu

Commenti


bottom of page