top of page

Kanaldus

Sõnum Kõiksuselt:


Kui sind koheldakse kehvasti, siis kohtle sina ennast ikka hästi. Kui sinusse ei usuta, siis jätka sina endasse uskumist. Hoia meeles, et inimesed tulevad ja lähevad, aga sina jääd! Sa ei ole see, kelleks sind peetakse ja mida sinust arvatakse. Sa oled see, kellena sa ennast sisemiselt tunned olevat. Sinu tunne on loomise käekiri. Kohtle ennast hästi ja sa õnnestud oma loomises veel paremini.


Ilona Karula www.algolemus.com www.algolemusshop.com

258 views0 comments

Recent Posts

See All

Kes veel ei ole jõudnud minu instagrami https://www.instagram.com/algolemus/ , siis seal on palju rohkem mõtisklusi ja seda just põhjusel, et Facebooki asemel on seal sõbralikum, tänapäevasem ja avatu

bottom of page