top of page

Kõiksus kõneleb


Kõiksus kõneleb:


"Tegele ainult siis kui tead, et tuled mentaalselt toime. Kui sa tunned, et ei tule mentaalselt toime, siis jäta tegevus mõneks teiseks korraks."


"Sa tunned puudust kui ei oska märgata küllust. Küllus ilmneb tänulikkuse kaudu. Ole tänulik olemasoleva üle ja sa näed, kuidas tõused puudusest kohe välja."


"Ära pigista esimesel korral välja viimast, sest see võib jääda viimaseks piisaks. Üheöö liblikal pole pikka perspektiivi."


"Teised inimesed ei ole süüdi kui omad vitsad peksavad. Igaühel on võimalus ise otsustada."

"Koostöö ei suju ebakõlas. Vali inimesed, kellega on võimalik leida kooskõla. Kooskõla muudab toimingud voolavaks."


"Edu-teadvus ilmutab end seal, kus tunnistatakse ennast ega süüdistata teisi."


Ilona Karula www.algolemus.com www.algolemusshop.com

379 views0 comments

Recent Posts

See All

Kes veel ei ole jõudnud minu instagrami https://www.instagram.com/algolemus/ , siis seal on palju rohkem mõtisklusi ja seda just põhjusel, et Facebooki asemel on seal sõbralikum, tänapäevasem ja avatu

bottom of page