Jõulud: Saatanlik sabat

Updated: Dec 12, 2018


Mulle on alati huvi pakkunud, miks jõule tähistatakse ja mida arvatakse jõulude tähendusest. Olles vahel kelleltki küsinud olen vastuseks olen saanud: “Sest nii on kombeks. Jõulud ju.”

Vaatame jõulude olemust veidi lähemalt ja mõistatame teemal, miks nii palju negatiivset energiat just sellel ajal produtseeritakse.See on aeg aastast, mis osade jaoks oodatuim, teiste jaoks vihatuim, kuid tähistavad seda ju kõik, tuimalt, ennast ogaraks söönud ja joonud, kalapilk ees. Ja kuigi jõulud peaksid olema rahu ja rõõmu aeg juhib selle taustafooni negatiivne alatoon.


Sellel ajal aastast sooritatakse kõige enam enesetappe, esineb suurel määral lähisuhte vägivalda, tarbitakse palju alkoholi, on kõige stressirohkem aeg, võetakse võlgu, elatakse üle oma võimete, satutakse liigsöömise ja joomise tõttu haiglaravile või ebameeldiva enesetunde küüsi, ollakse rahulolematud sugulastega taas kohtumise üle, muretsetakse teiste inimeste arvamuse pärast, solvutakse, ei leita üksmeelt kingituste või sellele kuluva summa osas, muututakse demonstratiivseks ja provokatiivseks jne. Muidu täiesti asjalikud inimesed moonduvad kellekski võõraks, kes nad südames tegelikult ei ole.


Ja siis kui kingid on avatud, end pildituks söödud ja joodud, saabub “jõulurahu”, loe jõulukooma, millal inimene on pingelangusest nii väsinud ja vaikne, et ainult tundetuks õgitud mao oigeid võib veel kuulda.


Miks me seda teeme?


Aus vastus on, sest nii on kombeks!


Tublimad veavad end ka kirikusse, küll kord aastas, aga patud ja palged saavad “puhtaks”. Sealjuures eestlased, kellest 70,69 % on mittereligioossed või usuliselt määratlemata on aga ühed usinamad jõulutraditsioonide järgijad.


Oleme nagu surnud kalad, kes ujuvad vooluga kaasa. Teeme nii nagu “Suur vend” ütleb-otsustab, aga ärme oma peaga mõtle ega oma südamega tunne. Noh, nagu meil läks nüüd rändeleppega ja veel hiljuti GMO-ga, kuigi maheriigina ennast uhkelt reklaamime. Natuke veel ja varsti saame DNA tasandil ka 5G “võlusid” tunda.


Kokkuvõttes kõik need kombed, tahtmised ja kvoodid, mis ei ole algupäraselt meie omad, saavad ennast sisse istutada ainult tänu vähesele teadlikkusele. Adumata, et seni, kuni leidub tarbijaid, leidub pooldajaid. See on nagu metsloomade tsirkuse efekt, kus käiakse naiivselt piinatud ja vaevatud loomadele plaksutamas, kuni seda lõbu jätkub.


Jõulud on eriline aeg selles suhtes, et tegemist on ühe silmakirjalikuma ajaga aastast.

See on aeg, mil toimuvad kõikvõimalikud annetuskampaaniad, nagu teisel ajal ei peaks endast nõrgemaid aitama. See on aeg, mil tapetakse ja tarbitakse kõige enam loomi, kuigi peaks olema rahu ja armastuse aeg. Tekitatakse enim prügi ja suuri ökoloogilisi jalajälgi. Sel ajal hiilgab võltsvagadus ja näiv pühadus, millel pole tegeliku reaalsusega mingit pistmist. Kõige selle juures teadvustamata, mis need jõulud üldse on, miks neid tähistatakse ja kust need alguse on saanud.


Jõuludega tähistatakse Jeesus Kristuse sünnipäeva.