Kõiksuse Kanaldused                           Stuudio

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

Minust

Algolemuse

praktikate autor ja Looja

Minust

Algolemuse meetodi ja vertikaalpraktikate

autor ja Looja

Minu nimi on Ilona. Olen esoteerika kirjanik, astraalrändur ja teadlik unenägude juhtija.

Minu spetsiifikaks on kõiksugu anomaaliad ja paranähtused. Tänaseks tegelen süvameditatsioonide maailmas. Töötan välja uusi meditatsiooni metoodikaid ja energiatöövorme, mis lasevad kogeda multidimensionaalsust läbi oma terve olemuse.

Minu autorloominguks on vertkaalpraktikad, mis on uuenduslik lähenemise viis peenenergiate maailmas orienteerumiseks. 

Minu praktikad sobivad eelkõige neile, kes soovivad iseennast tundma õppida ja arendada endas "üle"loomulikke võimeid nagu telepaatia, telekinees, selgeltnägemine, selgeltteadmine, tajumine ja tundmine.

Ma ei aita eraldi kedagi. Minu töö metoodika on üles ehitatud selliselt, et inimene saaks ennast ise aidata. 

Kõik võimed on meis juba sünnipäraselt olemas, aga meil on vaja need meelde tuletada. Selleks olen loonud Algolemuse meetodi ja vertikaalpraktika, mis on üks võimalustest, kuidas jõuda efektiivselt oma Teadliku Olemuseni, kelleks on kõikvõimalikkuse kehastus.  

 

STUUDIO

Kõiksuse Kanaldused Stuudios toimuvad meditatsioonid, loengud, erinevad keha ja meele praktikad, kuhu on vajalik alati eelnev registreerimine. 

Enne põhimeditatsioonides osalemist tuleb eranditult kõigil läbida sissejuhatav meditatsioonipraktika, mis keskendub Ilona Karula poolt juhendatava Algolemuse meetodi ja vertikaalpraktika kontseptsiooni põhjalikule läbitöötamisele, milles kõik olenemata tasemest ja varasemast kogemusest on võrdsed. NB! Psüühikahäiretega inimestele Kõiksuse Kanaldused Stuudio poolt välja töötatud energiatöövormid ei sobi.

Infot kõikide sündmuste sisu ja toimumise kohta leiate kodulehe ülevalt menüüribast sündmuste alt ja Kõiksuse Kanaldused Stuudio Facebooki lehelt, mille kohta infot avaldame võimaluste piires jooksvalt.

Meditatsioonid toimuvad igal nädalal Tallinnas Kõiksuse Kanaldused Stuudios, korra kuus Tartus Bindu Joogastuudios ja suvel sõltuvalt ilmast vabas looduses. 

Kõiksuse Kanaldused Stuudio meditatsioonidesse on oodatud ainult need, kes soovivad enesega sügavamalt tegeleda. Me praktiseerime ultrateadvuse ja universaalteadvuse seisundis väga intensiivset energiatööd, mis erineb klassikalisest mõtlusest. 

Meditatsioone viib läbi Algolemuse meetodi ja vertikaalpraktikate autor ning looja Ilona Karula, kellel on aastate pikkune süvameditatsioonide kogemus.

 

Eravastuvõtud

Minu juurest leiavad toetust need, kes vajavad spirituaalset nõustamist ja juhendamist iseseisvaks energiatööks. Nõustan ka lapsevanemaid, kes soovivad teadlikult toetada ja mõista enda avardunud võimetega lapsi.

Kuigi ma töötan läbi selgeltnägemise ei ole ma kindlasti mitte ennustaja ega meelelahutaja. Oma töös ma ei kasuta maagiat ega “abilisi”. Ma suhtlen ainult läbi sinu Teadliku Olemuse, kellelt vahendan vastuseid ja perspektiivilahendusi küsimustele, mis vajavad hetke olukorras kõige enam selgust.

Kaugvaatlemisel on minu elupõhimõtetes ranged eetikanormid. Ma püüan mitte liialt sekkuda sinu enda intuitsiooni arengusse. Seetõttu tuleb sul olla valmis selleks, et minu eravastuvõttudelt saad sa kaasa vaimseid tööriistu, kuidas ise jõuda oma Teadliku Olemuseni, et saaksid avalduda sinu ülivõimed, mis on sünnipäraselt meis kõigis juba olemas.

 

NB! Hetkel on värskelt emaks saanud Ilona pühendunud oma lapsele ja raamatute kirjutamisele, mistõttu eravastuvõtte ei toimu. Ilona ei nõusta kedagi ka e-maili teel ning tema kirjadele vastab assistent. 

Palju vastuseid ja praktilisi harjutusi leiate Ilona Karula raamatutest "Hinge valede nõiaring", "Täheinimesed" ja "Lapse Hing". 

Kui vajate teraapiat, siis Ilona soovitab pöörduda Tuuli Vahtra poole, kelle kodulehe leiate siit: www.tuulivahtra.com

 

MKK -Mitte korduvalt küsida

 
1. Kuidas toimub sündmustele registreerimine?
Valige ülevalt menüüribast sündmused, seejärel valige sündmus ja klõpsake selle peale, kust avanevad teile täitmiseks vajaminevad lahtrid, mille kaudu saate end kirja panna. Veenduge andmete õigsuses. Kui su nimeks on Nipi-Tiri, Hunt-Kriimsilm või Valgus Ingel, siis jätame endale õiguse küsida isikut tõendavat dokumenti. 
2. Kuidas toimub eravastuvõtule registreerimine?
Valige ülevalt menüüribast eravastuvõtud , lugege info läbi ja seejärel saatke kiri, millisel teemal soovite kohtuda. Palun arvestage järjekorraga 3-6 kuud. Kui keegi oma seansi ajast loobub, siis võimalusel tõstame teid alati ette poole. Kui on tegemist väga tõsise teemaga püüame leida aja teile varasemaks. Veenduge andmete õigsuses. Jätame endale õiguse küsida vajadusel isikut tõendavat dokumenti. ​
 
3. Kuidas leida infot tulevaste sündmuste kohta?
Valige ülevalt menüüribast sündmused ja leiate ajakava, mille kohta infot avaldame jooksvalt nädal ette. Kogu meile teadaolev info on kodulehele üleval. Kui seda pole, siis me veel ise ei tea sündmuste täpset toimumise kuupäeva ette. Igas sündmuse tutvustuses on kirjas, mis kuupäeval ja kellaajal midagi toimub, kui palju maksab, kus stuudio asub. Palun tee eeltööd ja vajadusel kasuta lisana google’i abi.
 
4. Alati märkan sündmust kui kohad on juba täis?
Osaleda soovijad registreeruvad kiiresti ning saalis on kindel kohtade arv, mida ületada ei ole võimalik. Alati jätame võimaluse lisada ennast ootenimekirja kui keegi oma kohast loobub. Vabanenud kohtadest teavitame sind esimesel võimalusel personaalselt e-maili teel. 
5. Kui jätad ette teatamata kohale ilmumata või loobud viimasel minutil?

Viimase minuti loobujal või kohale mitte ilmujal tuleb oma tühjaks jäänud koha eest tasuda Eluvaim OÜ kontole  EE632200221067834218, SWEDBANK või rakendub sündmustel osalemise keeld!

 

Kuna viimase minuti "haigestujaid"  (eriti pühapäeva hommikuti) on massiliselt väga palju, mille tulemusel võiks sündmuse teinekord ära jätta, siis ei lähe viimase minuti haigus vabandusena kirja, sest alati on grupis kaugemalt Eestimaa otsast tulijaid, kes on juba pika sõidu ette võtnud ning meil ei ole võimalik sündmust viimasel minutil ära jätta. 

Ma mõistan kui selgitad mitte tulemise põhjuse mõistlikult lahti, sest igaühel meist võib ette tulla igasuguseid olukordi, aga kindlasti ei ole aktsepteeritavad need olukorrad, kus selgitus ei ole piisav. Tühjaks jäänud koht tähendab ainult seda, et keegi teine, kes on olnud ootenimekirjas ei saa sinu tõttu osaleda või sündmus võib osalejate vähesuse tõttu üldse ära jääda.

Tulijaid leidub alati kaugemalt kui on Tallinna kesklinn. Tullakse Tartust, Pärnust, Kuressaarest, Viljandist ja Võrust, isegi Helsingist ja Peterburist on regulaarseid käijaid.

Sellest ei piisa kui mõned tunnid varem oma plaani muudatustest teada annad, sest eeskätt ei pea sa lugu teiste inimeste aja planeerimisest. Kui soovid kohast loobuda, siis anna teada varakult. Viimane loobumise aeg on igas sündmuse tutvustuses selgelt kirjas. 

 6. Kas on võimalik ennast eelregistreerida?
Eelregistreeruda on võimalik neil, kes tulevad kaugemalt Eestimaa otsast või välismaalt, et oleks võimalus paremini oma laeva-, lennu-, või bussipileteid broneerida. Selleks tuleb meile eraldi kirjutada.
 7. Miks tuleb sissejuhatav meditatsioonipraktika läbida kui ma juba oskan mediteerida?
Sama palju kui on erinevaid joogastiile on mustmiljon erinevat meditatsioonimetoodikat. 
Me praktiseerime ultrateadvuse seisundis väga intensiivset Algolemuse metoodikat läbi vertikaalpraktika, mis erineb tavapärasest mõtlusest. Seetõttu on vajalik tutvuda vastava metoodikaga, terminitega ning harjutustega. Tegemist ei ole meditatsiooniõppega, sest mediteerida oskavad kõik ja kes ei oska saavad ka selle osa antud praktika käigus selgeks. Kõik olenemata tasemest ja varasemast kogemusest on võrdsed. Kes ei soovi end baasteadmistega kurssi viia, siis on palju teisi toredaid kohti, kus mediteerimas käia. Mulle ei ole vaja kirjutada, et olete selle või tolle juures käinud, tegelete joogaga ja olete varem mediteerinud. Kui te pole minu juures käinud, siis tuleb alustada sissejuhatavast praktikast. Samamoodi kõik vanemad olijad, kellel on jäänud enam kui aastane paus sisse peavad läbima värskemate teadmiste saamiseks sissejuahtava praktika uuesti, sest ka mina arenen vahepeal ja energiatöö kontseptsioonid ning metoodikad liiguvad järgmistele tasanditele edasi. Sissejuhatav praktika pole kindlasti algajate praktika, kuid algust võivad sellega teha kõik olenemata tasemest. 
NB! Sissejuhtava praktika ettevalmistamist võiks alustada "Hinge valede nõiaringi"  läbilugemisega, mis annab teile parema ülevaate, kas soovite üldse Kõiksuse Kanaldused Stuudio sündmustest osa võtta. 
8. Jätan õiguse valida külalisi?
Kui ma tuvastan, et minu usaldust kuritarvitatakse, meditatsioone lindistakse, minu loomingut vähimalgi määral kopeeritakse, siis jääb Kõiksuse Kanaldused Stuudio uks edaspidi suletuks! 
Iga uue energiatöö kontseptsiooni välja töötamine võtab aega vähemalt mitu kuud, mille kallal töötab kümne liikmeline test-grupp, kellega koos me loome selle nimel, et inimene saaks endaga töötada ja et me saaksime kollektiivselt efektiivselt töötada, mitte aga selle nimel, et inspiratsiooni puuduses “õpetajad” saaksid ideid korjamas käia. 
Kui sa oled meditatsiooni õpetaja, juhendaja, töötad mediatsiooni gruppidega, siis osalemise eeltingimuseks palun sul esitada vähemalt üks raamat, mille oled ise kirjutanud ja avaldanud, näitamaks, et oled võimeline ise looma, mitte ainult tarbima. 
 
Samuti ei oota ma sündmustele inimesi, kellel on kardinaalselt erinevad tõekspidamised ja iganenud maailmavaade. Kõiksuse Kanaldused Stuudios ei ole kohta satanistlikele New Age õpetustele ega vägivalla õppetundide õigustamisele. Kõiksuse Kanaldused Stuudio on koht vitaalsele meelele ja uuenduslikule avatud inimesele, kes on võimeline iseendaga tegelema. Minu energiatöö kontseptsioonid on üles ehitatud selliselt, et inimene saaks ennast ise aidata, mitte mina ei ole aitaja ega käe hoidja. 
 
9. Miks ei ole lubatud meditatsiooni tulla lõhnastatuna?
 
Parfüümide eesmärk on üllas –teha end meeldivaks nii endale kui teistele. Kuid parfüümid kõigile ei sobi ning meditatsioonides, mil me viime oma tundlikkuse ja tajud maksimumini hakkab see teisi ja sind ennast segama. Väga sageli me treenime astraal-lõhnade tundma õppimist ning kui tuba katab parfüümipilv, siis on see väga suureks takistavaks teguriks. Lisaks jääb parfüüm külge patjadele, pleedidele ja madratsitele ning ma leian, et ei pea peale igat kasutuskorda stuudiovarsutust pesumajja saatma.
 
10. Miks tuleb tähelepanu pöörata hügieenile?​​
On lubamatu tulla grupimeditatsiooni higisena, pesemata ja vängete kehalõhnadega (sh. toit, tubakas, Lenori vänge lõhn jne). Peale sinu viibib saalis teisigi osalejaid ja nemad ei pea sinu kehaaurude keskel kannatama. Ma ei lase sellel toimuda ja märkuse tegemine on ebameeldiv nii mulle kui sulle. 
 
11. Miks on käekottide koht ainult riiulis?
Stuudios on eraldi käekotiriiulid, sest kotid on midagi väga ebahügieenilist, mis käivad igal pool –õues, toas, poes, põrandal, trennis, autos, wc-s jne. Käekotte enamus inimesi ei pese ega hoolda, seega on need ühed räpasemad esemed, mis kannavad enda küljes rohkem baktereid kui WC prill-laud. Käekotid eranditult käivad riiulisse, mitte riidest madratsitele. Pealegi on sul endal mugavam ja jääb rohkem ruumi mediteerimiseks. 
12. Mida tuleb veel tähele panna?
Ukse juures on kaks paari tualetisusse ja riiulilt leiad antiseptilise sprei kui kardad ühiseid susse kasutada. Palun kasuta susse või enda isiklikke jalanõusid, sest wc-sokkidega me madratsi peal ei käi. 
Padjad käivad ainult pea, mitte jalgade ega tagumiku alla. Küsi istumise alla eraldi patja. 
Telefon peab olema meditatsiooni ajaks välja lülitatud või lennurežiimil. Arvesta, et vibreeriv kott või tasku võib ära rikkuda ülejäänud inimeste meditatsiooni. 
Suvisel ajal kui on lahtiste jalanõude hooaeg võtame meditatsiooni kaasa vahetussokid. Paljaste jalgade külge jääb tänavatolm, rannaliiv ja higi. Hoiame hügieeni ja riidest madratsid puhtad, sest nii on meile kõigile meeldivam. Samuti kaitseb sokikandmine sind ootamatu jalaseene nakkuse eest. 
Veendu, et sa oled terve ja ei tule pisikutega kinnisesse ruumi ülejäänud osalejaid nakatama ega köhaga sündmust segama. 
 
13. See mõnus tee joomine…
Ma armastan inimeste võõrustamist ülekõige ja alati ootab osalejaid väike tee ning kosutus peale pikka tööpäeva. 
Aga... tee joomine toimub igal pool, kuid mitte madratsitel. Mul on stuudios spetsiaalselt sulle loodud istumisnurk, kus on võimalik enne meditatsiooni end mõnusalt sisse seada, kerget snäkki süüa ning teed juua. Palun tee seda ainult ette nähtud kohas, sest pehmete madratsite vahel on juba teetasse ümber läinud ning tasside "lõbusa" veeremise tagajärjel ei kuiva madratsid ära. 

© 2020 by Ilona Karula